Jade Synergies | Vlaamse regering verplicht zonnepanelen...

Energie
28 september 2023

Vlaamse regering verplicht zonnepanelen voor grote elektriciteitsafnemers

Vlaamse regering verplicht zonnepanelen voor grote elektriciteitsafnemers

Eigenaars van gebouwen die jaarlijks meer dan 1 GWh elektriciteit gebruiken moeten voortaan verplicht zonnepanelen plaatsen. Dat is het gevolg van een voorstel van decreet dat woensdag werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Lees hier de belangrijkste zaken uit het besluit.

Waarom deze verplichting

De Vlaamse regering heeft eind 2022 een nieuwe verplichting opgelegd aan grote elektriciteitsverbruikers en publieke organisaties om zonnepanelen te plaatsen op een deel van hun daken. Dit besluit moet de afhankelijkheid van gas verminderen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. Door de nieuwe regelgeving zullen 1.300 overheidsgebouwen en 2.500 bedrijven stappen moeten zetten naar zonne-energie. 

Beeld

Wie valt onder deze verplichting?

Bedrijven

Bedrijven die vanaf 2021 op jaarbasis 1000 megawattuur of meer elektriciteit van het net afnemen, vallen onder de verplichting. De verplichting geldt voor een verbruik van 1 GWh of meer per bedrijfssite, of meer precies per aansluitingspunt, niet voor het totale verbruik van het bedrijf.

Overheid

De overheid wil ook het goede voorbeeld geven door overheidsgebouwen mee te nemen in deze verplichting. Voor publieke organisaties is de drempel zelfs lager, namelijk 250 MWh vanaf 2021 en 100 MWh vanaf 2026.

Als de verplichting niet wordt nagekomen, riskeren bedrijven een boete tot 400 euro per 2,3 zonnepanelen per twee jaar totdat aan de verplichting is voldaan.

Hoeveel zonnepanelen moeten geïnstalleerd worden?

De basisverplichting wordt in de loop der jaren gefaseerd ingevoerd, waarbij de minimaal te plaatsen hoeveelheid zonnepanelen oploopt van 12,5 Wp per m² dakoppervlak per 30 juli 2025 tot 25 Wp per m² dakoppervlak per 1 januari 2035.  Bedrijven die onder de verplichting vallen moeten uiterlijk op 30 juni 2025 zonnepanelen in gebruik nemen. 

Behoort uw bedrijf tot deze groep grootverbruikers en heeft u al zonnepanelen? Verifieer dan het vermogen van uw installatie. Mogelijk moet u nog extra panelen plaatsen om aan het besluit te voldoen. U heeft hiervoor de tijd tot 30 juni 2025 - al is de kans groot dat uw installatie in de loop der jaren verder moet worden uitgebreid!

Wat zijn de opties?

Eigen Site

De zonnepanelen mogen op gebouwen, carports, op de grond of zelfs op het water: drijvende zonnepanelen zijn ook een optie! 

Voor bedrijven die meerdere eigen sites hebben is het mogelijk om de zonnepanelen op één van de andere sites in het Vlaamse Gewest te plaatsen

Via participatie

Een andere mogelijkheid is om financieel bij te dragen aan een PV-project dat in het Vlaamse Gewest ligt en na 1 januari 2023 in dienst werd genomen.

De minimale bijdrage van de participant is 800 euro per kWp, dewelke wordt bepaald op basis van de piekvermogens die aan hem toegewezen worden via een participatie-overeenkomst. 

 

Voldoen aan de verplichting zonder zelf te investeren met Jade Synergies

Het installeren van zonnepanelen brenkt een flink kostenplaatje met zich mee. Bij Jade Synergies begrijpen wij dat bedrijven hun beschikbare middelen liever in de kernactiviteiten van hun bedrijf investeren, daarom nemen wij de investering graag op ons.

Op maat van uw behoeften werken we een huurformule uit, in de vorm van een vaste maandelijkse prijs per paneel. De huurprijs of vaste prijs wordt zo berekend dat hij altijd lager is dan de besparing die u dankzij de zonnepanelen op uw energiefactuur realiseert. Na afloop van het contract wordt U eigenaar van de installatie. 

U kan zo zorgeloos genieten van uw eigen opgewekte stroom, en uw kapitaal blijft beschikbaar voor uw core business. 

Neem vandaag nog contact op! 
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte